Arkiv

Trappediktet

Take the first
step in faith.
You don’t have
to see the
whole staircase,
just take the
first step.


På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.


Turistens klagan

Visst har det blivit kaos i tidens lopp, men så länge det finns ungar så finns det hopp.


Konrad Adenauer

Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har samme horisont.


Hyss…

Hyss sier havet
Hyss sier den lille bølgen ved stranden – hyss
ikke så voldsomme, ikke
så stolte ikke
så bemerkelsesverdige.
Hyss
sier bølgekammene som
flokker seg om forbergene
strandbrenningene. Hyss
sier de til menneskene
det er vår jord
vår evighet.


Vi besynger

Verset er en enetale,
som et ensomt hjerte fører
i et nesten hellig håp
om at noen hører.

Og jeg håper at du hører,
du som mødig av å tvile
bærer i ditt sinn
trangen til å smile.

Hør meg, du hvis unge hjerte
dikter skjønne melodier
til min tekst, så versets røst
toner når jeg tier.


Les også: