Poesiparkens venner

Poesiparkens Venner og ble stiftet 11. Februar 2010

Poesiparkens Venner har følgende formål:

Poesiparkens Venner (PPV) skal arbeide for poesiens fremme i Larvik Kommune og støtte opp om Poesiparken Larviks arbeid og bidra til synergieffekter og aktiviteter i kommunen.

PPV  står for  arrangementer med fokus på poesi i ulike former. PPV arrangerer guidede omvisninger til poesiinstallasjonene, et tilbud til fastboende og tilreisende.

PPV skal bidra med aktiviteter som kan skaffe til veie økonomiske midler til videre utbygging og utvikling av Poesiparken i Larvik.

Medlemmer i venneforeningen kan både være privatpersoner og virksomheter.

Styret Poesiparkens Venner:

Styret Mobil E-postadr
Kari Krogsbøl Kristoffersen, leder 90989814 karik-k@online.no
Hans Weldingh, nestleder/sekretær 99779075 hans@weldingh.se
Inger Johanne Dahl, kasserer 93439118 in.dahl@hotmail.com
Louis Jacoby, styrets representant 95066876 ljacoby@online.no
Marion Andersen 97074498 marion01@online.no
Jan Birger Løken 90759549 jan.birger@lokenadvokat.no
Harald Aske 91152749 haske@online.no

 

Post til poesiparkens venner sendes venner@poesiparken.no.