Om Poesiparken

Poesiparken er en ide fra Louis Jacoby, og er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne og besøkende en ny opplevelsesdimensjon. Det skal være en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi. Byen skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å fremme de gode følelsene.

Næringslivet i Larvik og kommunen gikk sammen om dette prosjektet i 2006. Kommunestyret i Larvik vedtok 10.05.2006 at Poesiparken realiseres som et kommunalt ledet prosjekt. Helt siden starten har Poesiparken hatt et styre med representasjon av to fra næringslivet og to fra kommunens administrasjon samt initiativtakeren.

Visjonen har siden starten vært:

Alle som bor i og besøker Larvik skal få større livskraft gjennom det Poesiparken formidler.

Poesiparkens mål er:

  • Larvik er poesiby nr. 1 i Europa
  • Dikt, poesi og litterære sitater skal prege det offentlige rom
  • Parken skal utgjøre en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi
  • Poesiparken skal fremme litterære verdier
  • Larviksamfunnet skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å få frem de gode følelsen i oss – i vår hverdag – der vi ferdes
  • De ulike installasjonene tilhørende Poesiparken har høy kvalitet

 

Poesiparken styre:

Louis Jacoby, initiativtaker
Helle Stabel, Næringslivet
Ingar Vedeld, Næringslivet
Larvik kommune vil med det første oppnevne to nye medlemmer til styret

Post til Poesiparken kan sendes: Larvik kommune Postboks 2020, 3255 Larvik
eller på e-post post@poesiparken.no