Hvordan kan jeg bidra?

Du kan være med!

Du kan påvirke utviklingen av Poesiparken. Har du en god idé til en installasjon – et dikt, et sitat og en plassering – kan du sende forslaget til Poesiparken på post@poesiparken.no. Forslaget vil nå Poesiparkens tekstgruppe som består av folk med interesse for og utdanning innen litteratur.

Vil du sponse en installasjon?

Send oss en e-post til post@poesiparken.no