Vi besynger

Vi besynger

Installasjon nr.  1


Materiale/design: Trykk på plexiglass
Forfatter:  Herman Wildenvey
Sponsor:  Sparebank1

Vi besynger

Verset er en enetale,
som et ensomt hjerte fører
i et nesten hellig håp
om at noen hører.

Og jeg håper at du hører,
du som mødig av å tvile
bærer i ditt sinn
trangen til å smile.

Hør meg, du hvis unge hjerte
dikter skjønne melodier
til min tekst, så versets røst
toner når jeg tier.