Paradiset

Paradiset

Installasjon nr.  9


Materiale/design: Print på plexiglass
Forfatter:  Thor Heyerdahl
Sponsor:  Danske Bank/Poesiparken

Paradiset

Paradiset finner du i ditt eget hjerte.