Metope (utdrag)

Metope (utdrag)

Installasjon nr.  89


Forfatter:  Olaf Bull

Metope (utdrag)

Jeg tænker på kvelder som denne, jeg ikke faar lov til at leve –
paa modne marker, som bruser af korn, uten mig!
Paa rørende lette smaating: Aks som knækkes,
veier i sjøen, bleke seil derute,
bølger, som strømmer mot stranden uten mig!
Hverdagen, ven, som mildt blir ved bak graven,
tænker jeg paa, og alle de dype, blaa,
kommende kvelder her i sommerhaven,
uten mit sind mot dit, tænker jeg paa!.