Jag vil leva i Europa

Jag vil leva i Europa

Installasjon nr.  56


Jag vil leva i Europa

Jan Hammarlund åpnet sin egen vise «Jag vil leve i Europa» 16.juni 2017.

Visas refreng er nå en del av Poesiparken

Jag vill leva i Europa
Jag vill älska och sjunga här!
Jag vill skratta och gråta och dansa
Jag är yr och förlorad och kär!
När jag tänker på hela Europa
Och på oss som hör hemma här!