De elskedes jul

De elskedes jul

Installasjon nr.  58


Forfatter:  Torgeir Rebolledo Pedersen

De elskedes jul

De elskedes jul (som utopi)

Jeg er en
bløt pakke til deg Du
en bløt pakke til meg
Vi
åpner hverandre slik bare
mennesker kan åpne mennesker
Går
krye rundt i hverandres førstedag
Bytter hverandre ikke
romjuls