Hav-sommer

Hav-sommer

Installasjon nr.  46


Materiale/design: Larvikitt
Forfatter:  Inger Hagerup
Sponsor:  Larvik Havn

Hav-sommer

Åpen, åpen står havets grind.
Hjerte, måtte det vare!
Måtte du vugge for vær og vind
og la dine sorger fare.
Måtte du bare duve av sted
fra blåne til blåne av sommerfred,
mens glitrende måkeskrik slår ned
som sølv over berg og tare!