Kardemommeloven

Kardemommeloven

Installasjon nr.  26


Forfatter:  Torbjørn Egner
Sponsor:  Gave fra F.G.Fritzøe Minnefond

Kardemommeloven

Man skal ikke plage andre,
man skal være grei og snill,
og for øvrig kan man gjøre hva man vil.