Er borte

Er borte

Installasjon nr.  24


Forfatter:  Annie Riis
Sponsor:  Farris Bad

Er borte

Er borte,
lengter hjem
er hjemme,
lengter bort.
Hjemme, borte,
her, der,
like langt
på stedet hvil.
Underveis finnes
enkelte glimt
av forventning.