Hvad kan du eie?

Hvad kan du eie?

Installasjon nr.  22


Forfatter:  Arnulf Øverland
Sponsor:  Gave fra F.G.Fritzøe Minnefond

Hvad kan du eie?

Hvad kan du eie,
når livet selv er et lån?