Sebradiktet

Sebradiktet

Installasjon nr.  20


Materiale/design: Larvikitt
Forfatter:  Shel Silverstein
Sponsor:  Larvikbanken

Sebradiktet

Jeg spurte en gang en sebra:
Er du sort med hvite striper
eller hvit med sorte striper?
Og sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider
eller svak med sterke sider?
Er du god med onde påfunn
eller ond med gode påfunn?
Er du glad med triste dager
eller trist med glade dager?
Er du flink med dumme innfall
eller dum med flinke innfall?
Og slik fortsatte og fortsatte
og fortsatte den,
og aldri, aldri, aldri, aldri spør jeg
en sebra om striper igjen.