Dessuten

Dessuten

Installasjon nr.  19


Forfatter:  Stein Mehren
Sponsor:  Larvikbanken

Dessuten

Hva søker jeg i vennskapet?
Nesten ingenting og likevel mer
enn jeg kan finne alene.