Bølge

Bølge

Installasjon nr.  15


Forfatter:  Jan Erik Vold
Sponsor:  Lundhs

Bølge

Bølge