Natt og dag

Natt og dag

Installasjon nr.  11


Forfatter:  Henrik Ibsen
Sponsor:  Larvik kommune

Natt og dag

Fra «Fruen fra havet»

Natt og dag
vinter og sommer
er den over meg –
den dragende hjemve
etter havet.