Mauren

Mauren

Installasjon nr.  7


Forfatter:  Inger Hagerup
Sponsor:  Poesiparken

Mauren

Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv
kanskje?