Kalypso

Kalypso

Installasjon nr.  72


Forfatter:  Åse-Marie Nesse

Kalypso

 

Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar

for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen

for dei som berre lyder til signal

frå framande farty

for dei som støytte på grunn i medvind

for dei som styrer etter stive sjøkart

utan å ense måkars mjuke flog

for alle som kjenner dei sju hav

og aldri lodda djupa i sitt eige hjarta

 

eg tenner eit fyrlys

for all villfaren kjærleik

så vegen til det lova landet

blir synleg i natt